வளர்மதிக்கு பெரியார் விருது

திட்டமிட்ட செயல்

27.15%
303 Votes

எதிர்க்கப்பட வேண்டியது

64.52%
720 Votes

வளர்மதிக்கும் திறமை இருக்கிறது

8.33%
93 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 1,116
Thank you for voting
 
Please Wait while comments are loading...