అజ్ఞాతవాసి సినిమా ప్రత్యేక షోలకు ఎపి ప్రభుత్వం అనుమతిని సమర్థిస్తారా?

Result as per date 10-01-2018

అవును

45.78%
1,184 Votes

కాదు

51.86%
1,341 Votes

చెప్పలేం

2.36%
61 Votes
Total Votes: 2,586
This Poll is Closed !