అరుణ్ జైట్లీ బడ్జెట్‌పై మీ అభిప్రాయమేమిటి?

Result as per date 03-02-2018

ఎన్నికల బడ్జెట్

46.37%
2,118 Votes

రైతు, పేదల బడ్జెట్

14.12%
645 Votes

సంపన్నవర్గాల బడ్జెట్

39.51%
1,805 Votes
Total Votes: 4,568
This Poll is Closed !