అరుణ్ జైట్లీ బడ్జెట్‌పై మీ అభిప్రాయమేమిటి?

Result as per date 03-02-2018

ఎన్నికల బడ్జెట్

46.38%
2,118 Votes

రైతు, పేదల బడ్జెట్

14.1%
644 Votes

సంపన్నవర్గాల బడ్జెట్

39.52%
1,805 Votes
Total Votes: 4,567
This Poll is Closed !