అవసరాన్ని బట్టే మోడీ చంద్రబాబుకు అపాయింట్‌మెంట్ ఇస్తారనే జెసి వ్యాఖ్యలు సబబేనా?

Result as per date 11-01-2018

అవును

86.62%
2,882 Votes

కాదు

11.24%
374 Votes

చెప్పలేం

2.13%
71 Votes
Total Votes: 3,327
This Poll is Closed !