ఎంపీలు రాజీనామా చేస్తారని ప్రకటించడం ద్వారా జగన్ పవన్ మీద పైచేయి సాధించారా?

అవును

55.67%
2,517 Votes

కాదు

42.03%
1,900 Votes

చెప్పలేం

2.3%
104 Votes
Total Votes: 4,521
Thank you for voting