ఎంపీలు రాజీనామా చేస్తారని ప్రకటించడం ద్వారా జగన్ పవన్ మీద పైచేయి సాధించారా?

అవును

55.66%
2,518 Votes

కాదు

42.02%
1,901 Votes

చెప్పలేం

2.32%
105 Votes
Total Votes: 4,524
You have already voted