ఎంపీలు రాజీనామా చేస్తారని ప్రకటించడం ద్వారా జగన్ పవన్ మీద పైచేయి సాధించారా?

అవును

55.69%
2,516 Votes

కాదు

42.03%
1,899 Votes

చెప్పలేం

2.28%
103 Votes
Total Votes: 4,518
Thank you for voting