ఎపి సమస్యలపై నిజ నిర్ధారణ కమిటీ వేయాలనే పవన్ కల్యాణ్ ప్రతిపాదనను సమర్థిస్తారా?

Result as per date 12-02-2018

అవును

60.29%
3,346 Votes

కాదు

37.26%
2,068 Votes

చెప్పలేం

2.45%
136 Votes
Total Votes: 5,550
This Poll is Closed !