ఎపి సమస్యలపై నిజ నిర్ధారణ కమిటీ వేయాలనే పవన్ కల్యాణ్ ప్రతిపాదనను సమర్థిస్తారా?

Result as per date 12-02-2018

అవును

60.28%
3,347 Votes

కాదు

37.27%
2,069 Votes

చెప్పలేం

2.45%
136 Votes
Total Votes: 5,552
This Poll is Closed !