ఎపి హైకోర్టును రాయలసీమలో ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తున్నారా?

అవును

65.1%
2,171 Votes

కాదు

31.75%
1,059 Votes

చెప్పలేం

3.15%
105 Votes
Total Votes: 3,335
You have already voted