ఎపి హైకోర్టును రాయలసీమలో ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తున్నారా?

అవును

65.08%
2,173 Votes

కాదు

31.75%
1,060 Votes

చెప్పలేం

3.17%
106 Votes
Total Votes: 3,339
Thank you for voting