ఎపి హైకోర్టును రాయలసీమలో ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తున్నారా?

అవును

65.06%
2,175 Votes

కాదు

31.74%
1,061 Votes

చెప్పలేం

3.2%
107 Votes
Total Votes: 3,343
Thank you for voting