కోదండరామ్ రాజకీయ పార్టీ తెలంగాణలో సత్తా చాటుతుందా?

Result as per date 07-02-2018

అవును

51.84%
2,273 Votes

కాదు

39.54%
1,734 Votes

చెప్పలేం

8.62%
378 Votes
Total Votes: 4,385
This Poll is Closed !