టిడిపి ఎంపీలు అద్వానీని కలవడం వల్ల ఫలితం ఉంటుందా?

Result as per date 11-02-2018

అవును

24.68%
535 Votes

కాదు

69.56%
1,508 Votes

చెప్పలేం

5.77%
125 Votes
Total Votes: 2,168
This Poll is Closed !