తెలంగాణతో ఎపికి పోలికే లేదని కేసీఆర్ అనడం సబబేనా?

Result as per date 21-01-2018

అవును

47.72%
765 Votes

కాదు

50.97%
817 Votes

చెప్పలేం

1.31%
21 Votes
Total Votes: 1,603
This Poll is Closed !