తెలంగాణతో ఎపికి పోలికే లేదని కేసీఆర్ అనడం సబబేనా?

Result as per date 21-01-2018

అవును

47.69%
764 Votes

కాదు

51%
817 Votes

చెప్పలేం

1.31%
21 Votes
Total Votes: 1,602
This Poll is Closed !