తెలంగాణలో మహా కూటమి కెసిఆర్‌ను ధీటుగా ఎదుర్కోగలదా?