పవన్ కల్యాణ్‌ను ఎవరు పట్టించుకుంటారనే విజయశాంతి మాటను సమర్థిస్తారా?

Result as per date 27-01-2018

అవును

53.08%
2,672 Votes

కాదు

44.52%
2,241 Votes

చెప్పలేం

2.4%
121 Votes
Total Votes: 5,034
This Poll is Closed !