పవన్ కల్యాణ్ కేసీఆర్‌‌తో చేతులు కలిపారని భావిస్తున్నారా?

Result as per date 24-01-2018

అవును

68.17%
2,780 Votes

కాదు

27.17%
1,108 Votes

చెప్పలేం

4.66%
190 Votes
Total Votes: 4,078
This Poll is Closed !