పవన్ కల్యాణ్ కేసీఆర్‌‌తో చేతులు కలిపారని భావిస్తున్నారా?

Result as per date 24-01-2018

అవును

68.15%
2,780 Votes

కాదు

27.16%
1,108 Votes

చెప్పలేం

4.68%
191 Votes
Total Votes: 4,079
This Poll is Closed !