రేణుకా చౌదరి నవ్వుపై మోడీ చేసిన వ్యాఖ్య సమంజసమేనా?

Result as per date 10-02-2018

అవును

34.45%
1,536 Votes

కాదు

63.06%
2,811 Votes

చెప్పలేం

2.49%
111 Votes
Total Votes: 4,458
This Poll is Closed !