రేణుకా చౌదరి నవ్వుపై మోడీ చేసిన వ్యాఖ్య సమంజసమేనా?

Result as per date 10-02-2018

అవును

34.46%
1,536 Votes

కాదు

63.07%
2,811 Votes

చెప్పలేం

2.47%
110 Votes
Total Votes: 4,457
This Poll is Closed !