రేణుకా చౌదరి నవ్వుపై మోడీ చేసిన వ్యాఖ్య సమంజసమేనా?