హెరిటేజ్ హైదరాబాదులో ఉంది, కోస్తాకు ఐటి కంపెనీలు ఎలా వస్తాయనే ఉండవల్లి వ్యాఖ్యలు సబబేనా?

Result as per date 25-01-2018

అవును

66.65%
2,678 Votes

కాదు

32.11%
1,290 Votes

చెప్పలేం

1.24%
50 Votes
Total Votes: 4,018
This Poll is Closed !